Show all

2021

Li, HuangJingWei; Liu, Kang; Fu, Junwei; Chen, Kejun; Yang, Kexin; Lin, Yiyang; Yang, Baopeng; Wang, Qiyou; Pan, Hao; Cai, Zhoujun; Li, Hongmei; Cao, Maoqi; Hu, Junhua; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Cortés, Emiliano; Fratalocchi, Andrea; Liu, Min

Paired Ru‒O‒Mo ensemble for efficient and stable alkaline hydrogen evolution reaction Journal Article

In: Nano Energy, vol. 82, pp. 105767, 2021, ISSN: 2211-2855.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Alkaline HER, HO adsorption, MoO, Ru, Ru–O–Mo sites